cragged eggs dead shrub hoodoo hoodoo bird hoodoo
hoodoos lizard Klingon Bird of Prey hoodoos formation hoodoo
arch hoodoos hoodoo hoodoo globes desert

Photos by EMKotyk